top of page

AI4AGRI

Rozwijanie umiejętności ekologicznych i cyfrowych w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w rolnictwo

O projekcie

AI4AGRI to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, trwający dwa lata (2023-2025). Zielona transformacja wraz z wdrożeniem WPR i EGD wraz z transformacją cyfrową w UE to kluczowe czynniki napędzające branżę, prowadzące do konieczności podnoszenia i przekwalifikowywania istniejącej siły roboczej. Konsorcjum AI4Agri jest zmotywowane do wdrożenia tego innowacyjnego projektu, którego celem jest opracowanie szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i zaleceń politycznych w celu  udostępnienie narzędzi i metod sztucznej inteligencji mniejszym przedsiębiorstwom i pracownikom rolnym.

PL Współfinansowanie przez EU_POS.png

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia jej treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

bottom of page