top of page

Cele

Cel 1

Zapewnij dogłębne zrozumienie i zachęcaj do refleksji na temat powiązań między sztuczną inteligencją a rolnictwem poprzez zaangażowanie ekspertów z obu sektorów, aby (1) minimalizować niekorzystne skutki produkcji rolnej dla środowiska oraz (2) wspierać przyjęcie praktyk związanych ze sztuczną inteligencją w rolnictwie.

Cel 2

Zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii rolniczych i sztucznej inteligencji, aby pomóc pracownikom rolnym i/lub potencjalnym przedsiębiorcom rolnym w dostosowaniu się do cyfrowego rynku pracy i zarządzaniu zmianami na rynku pracy poprzez elastyczne możliwości uczenia się dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych.

Cel 3

Dąż do zbudowania powiązania między „ekologicznymi” i „cyfrowymi” w praktyce poprzez opracowywanie sojuszy w dziedzinie technologii rolniczych i wytycznych politycznych mających na celu promowanie zastosowań rolnictwa 4.0 i sztucznej inteligencji.

Cel 4

Zwiększanie atrakcyjności przemysłu rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących lub potencjalnych pracowników rolnych
przedsiębiorców w walce z problemem starzenia się siły roboczej.

PL Współfinansowanie przez EU_POS.png

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia jej treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

bottom of page