top of page

Wyniki

WP2:

Łączenie AI z sektorem rolniczym: stan obecny i ocena potrzeb

Raporty Krajowe

PL

SE

GR

CY

Badanie końcowe AI4AGRI

WP3:

Rozwój & Dostawa szkoleń AI4Agri

Program nauczania AI4AGRI

PLATFORMA NAUCZANIA AI4AGRI

WP4:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rolnictwie & Zalecenia dotyczące polityki

Raporty dotyczące polityki krajowej

PL

SE

GR

CY

Zalecenia polityczne AI4AGRI

PL Współfinansowanie przez EU_POS.png

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia jej treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

bottom of page