top of page

AI4AGRI-konsortiet

logo farm rådgivande transparent.png

The Polish Farm Advisory and Training Centre

PFA är ett privat icke-vinstdrivande företag dedikerat till att tillhandahålla jordbruksrådgivningstjänster till jordbrukare; stärka och främja entreprenörsandan på landsbygden.

Website: www.farm-advisory.eu 

IRIS Sustainable Development 

IRIS Sustainable Development är en svensk NGO och FN:s SDSN Youth Member-organisation som tillhandahåller effektfulla lösningar på kritiska socio-miljöfrågor genom kraften av medborgerligt engagemang och icke-formell utbildning.

Website: www.irissd.org

1bb52d_712e79ad7ba64299a2b3b7c87365df9a~mv2_edited.png
omnia logotyp 2023.png

Omnia

Omnia är ett Cypernbaserat små och medelstora företag som tillhandahåller skräddarsydda smarta strategiska lösningar genom konsultation, forskning och tvärsektoriella samarbeten.

 

Website: www.omnia.cy

ThinkOnception

ThinkOnception är en grekisk utbildningsleverantör som involverar en europeisk avdelning  för att förstärka utbyte och samverkan och skapa utrymmen för innovation och egenmakt för alla.

Websitewww.thinkonception.com

ThinkOnception logo.jpg

YET

yet-plus logo blå-transparent minimal.png

YET är en mycket engagerad grekisk ideell organisation som har arbetat outtröttligt för att främja entreprenörskap, utforska ny teknik, utveckla kompetens och underlätta nätverksmöjligheter med fokus på aktiviteter som har en positiv inverkan på människors liv.

Website: www.yet.ngo

SV Medfinansierad av EU_POS.png

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

bottom of page