top of page

Resultat

WP2:

Att koppla samman AI med jordbrukssektorn: aktuell status och behovsbedömning

Nationella rapporter

PL

SE

GR

CY

AI4AGRI slutstudie

WP3:

Utveckling & Leverans av AI4Agri Training

AI4AGRI LÄREPLAN

AI4AGRI LÄRPLATTFORM

WP4:

Utnyttja AI-användning inom jordbruket & Policyrekommendationer

Nationella politiska rapporter

PL

SE

GR

CY

AI4AGRI policyrekommendationer

SV Medfinansierad av EU_POS.png

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

bottom of page