top of page

Mål

Mål 1

Ge djupgående förståelse och uppmuntra reflektion över sambandet mellan AI och jordbruk genom att engagera experter från båda sektorerna för att (1) minimera de negativa miljökonsekvenserna av jordbruksproduktion och (2) stödja antagandet av AI-relaterade metoder inom jordbruket.

Mål 2

Öka kunskaper och färdigheter om jordbruksteknik och AI för att hjälpa jordbruksarbetare och/eller potentiella jordbruksföretagare att anpassa sig på den digitaliserade arbetsmarknaden och hantera arbetsmarknadsövergångar genom en flexibel inlärningsmöjlighet anpassad till deras utbildningsbehov.

Mål 3

Sträva efter att bygga en koppling mellan "grönt" och "digitalt" i praktiken genom att utveckla allianser inom jordbruksteknik och policyinstruktioner för att främja Agriculture 4.0- och AI-applikationer.

Mål 4

Uppmuntra jordbruksnäringens attraktionskraft med fokus på befintliga eller potentiella jordbruksarbetare och
entreprenörer för att bekämpa problemet med åldrande arbetskraft.

SV Medfinansierad av EU_POS.png

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

bottom of page