top of page

AI4AGRI

Utveckla gröna och digitala färdigheter för AI-användning i lantbruk

Om projektet

AI4AGRI är ett samfinansierat projekt inom Europeiska unionens Erasmus+-program med en varaktighet på två år (2023-2025). Den gröna omställningen med genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och EGD tillsammans med EU:s digitala övergång är nyckelfaktorer för branschen, vilket leder till behovet av upp- och omskoling av den befintliga arbetskraften. AI4Agri-konsortiet är motiverat att genomföra detta innovativa projekt som syftar till att utveckla en yrkesutbildning och policyrekommendationer för att  göra AI-verktyg och metoder tillgängliga för mindre företag och jordbruksarbetare.

SV Medfinansierad av EU_POS.png

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

bottom of page