top of page
  • Skribentens bildAI4AGRI project team

Online-möte maj 2024

Den 9 maj genomförde AI4Agri-konsortiet ett onlinemöte för att få tillgång till projektets framsteg.


Samordnaren gav en uppdatering om administrativa aspekter och M&E-aspekter av projektet, och som aktivitetsledare för A.2.1 i projektet bedömde han framstegen i de nationella behovsundersökningarna. Därefter gav Omnia, i egenskap av ledare för A.2.3, ytterligare riktlinjer för genomförandet av rundabordssamtalen. Slutligen gavs en uppdatering om WP5 och spridningen av projektet av spridningsledaren, IRIS Sustainable Development.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page